TK Bygg i Tierp AB

Kontakt

Kontakt

Välkommen till TK-Bygg!

TK Bygg i Tierp AB
Box 94
815 22 Tierp

Besöksadress:

Vallskogavägen 7, 815 41 Tierp


Frågor gällande offerter, arbeten och priser

Rikard Svensson 070-249 56 62
rikard@tkbygg.com

Johan Hållstrand 070-526 56 20

johan@tkbygg.com

Ekonomi & Fakturafrågor

Sarah Eriksson
Mån - Tors 7 – 16

E-post: sarah@tkbygg.com

GDPR-policy 

Den 25 maj 2018 träder EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR (General Data Protection Regulation), i kraft och ersätter den nuvarande personuppgiftslagen (PUL). Med GDPR stärks skyddet av den personliga integriteten ytterligare och vi vill därför informera dig som är/har varit kund eller leverantör hos oss på något annat sätt varit i kontakt med oss hur vi behandlar era personuppgifter. 

Säkerhet
Vi är mån om att skydda och respektera er integritet vid all kontakt och vid all behandling av dina personuppgifter och kommer att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring eller förstörelse. Det innebär dock alltid en risk att lämna ut personuppgifter på digitala kanaler då det inte helt går att skydda från intrång.

Kontakt/företagsuppgifter som vi sparar är i våra kund-/leverantörsegister är:
Namn

Adress
Telenr

Org.nr

BG/PG-nr

Pers.nr vid ROT-arbeten

E-post 

Utlämning av uppgifter
Vi anlitar Keepitsafe.se för säkerhetskopiering av våra bärbara/stationära datorer. 

Radering av uppgifter
Kontakt- samt företagsuppgifter sparas i 7 år enl. gällande bokföringslag.

E-postkorrenspondens som inte ligger under bokföringslagen raderas efter våra åtagande gällande ärendet är över.

 

För mer information om dataskyddsförordningen, GDPR, hänvisar vi till datainspektionen.se

Thomas & Kenth Bygg i Tierp AB

Box 94

815 22 Tierp

rikard@tkbygg.com

johan@tkbygg.com